Dịch vụ vận chuyển và cho thuê thùng chứa phế thải xây dựng và rác công nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MẠNH AN

Dịch vụ vận chuyển và cho thuê thùng chứa phế thải xây dựng và rác công nghiệp

- Cung cấp các loại thùng container hooklift đặt tại công trường xây dựng hoặc nhà máy

- Vận chuyển đất thải, bùn thải xây dựng đến các bãi chôn lấp theo quy định của chính quyền sở tại

- Vận chuyển chất thải công nghiệp rắn, bùn thải công nghiệp đến các nhà máy xử lý.

- Cho thuê các loại thiết bị thu chứa theo yêu cầu.

(Các loại thùng container có màu sắc phù hợp với mức độ độc hại của chất thải mà nó chứa)


Dịch vụ vận chuyển và cho thuê thùng chứa phế thải xây dựng và rác công nghiệp,
Trao đổi với chúng tôi trên Facebook
Bài viết liên quan